Verzoek om

partnerschap

voor liefdadigheidsdoeleinden

Lilly stimuleert zijn werknemers om deel te nemen aan de Acerta Brussels Ekiden op 15 oktober 2016, en dit voor liefdadigheidsdoeleinden. Zo zal Eli Lilly Benelux haar lopers sponsoren voor een bedrag van € 150 per ingeschreven Lilly vertegenwoordiger. Dit geld wordt besteed aan één of meerdere projecten, geselecteerd door de werknemers van het filiaal op basis van spontane aanvragen die gericht worden aan Lilly Benelux. Indien u met ons een partnership wenst aan te gaan en een project indienen, stuur ons dan een gemotiveerd verzoek op het volgend email adres : mahieu_josiane@lilly.com.

Wij dienen de aanvragen te ontvangen ten laatste op 1 september 2016.

Wij benadrukken echter dat wij, als farmaceutisch bedrijf, de Code voor Deontologie van Pharma.be wensen te respecteren : deze beperkt de bijdragen van de farmaceutische industrie tot Belgisch grondgebied en tot professionele, educatieve en wetenschappelijke projecten. Ter verduidelijking verwijzen wij hierbij naar de artikelen 50 en 51 van de Code voor Deontologie.