The Lilly NCD Partnership

(niet-overdraagbare ziektes)

NCD PartnershipNiet-overdraagbare ziektes (NCD, Non Communicable Diseases) vormen
een complexe en groeiende bedreiging voor de volksgezondheid. NCD’s zijn onder meer diabetes, kanker, hart- en vaatziektes en chronische aandoeningen van de luchtwegen. Ze treffen vooral personen die in armoede leven. Ongeveer 80 % van alle dodelijke slachtoffers van NCD’s ter wereld leeft immers in landen met een laag tot gemiddeld inkomen.

Om de groeiende uitdagingen in verband met NCD’s het hoofd te bieden, lanceerden wij in 2011 het Lilly NCD Partnership. Dit richt zich in het bijzonder op diabetes, een van onze voornaamste specialisatiedomeinen. Ons doel bestaat erin deel uit te maken van de oplossing door te zoeken naar nieuwe methodes om zorg te kunnen verlenen aan diverse gemeenschappen in armoede en tegelijkertijd kosten te beperken.

Het Lilly NCD Partnership is actief in vier landen, namelijk Brazilië, India, Mexico en Zuid-Afrika. Via ons nieuwe kader “Research, Report and Advocate” helpen wij niet alleen mensen in die vier landen, maar verkennen wij ook andere mogelijkheden om lokale, nationale en internationale inspanningen te bepalen. Op die manier trachten wij de dreiging van diabetes voor nog meer mensen uit de wereld te helpen.