The Lilly MDR-TB Partnership

(geneesmiddelenresistente tuberculose)

MDR_TBTuberculose wordt vaak beschouwd als een ziekte uit een ver verleden. Nochtans blijft ze de meest kwetsbare bevolkingen ter wereld treffen. Het is ook een van de meest besmettelijke ziektes, vooral wanneer ze niet of verkeerd wordt behandeld of niet gediagnosticeerd wordt.

Tuberculose is uiterst dodelijk voor wie lijdt aan immuundeficiëntie en in 2013 maakte de ziekte maar liefst 1,5 miljoen dodelijke slachtoffers. Als tuberculose verkeerd wordt behandeld, kan dat leiden tot multiresistente tuberculose of “multi-drug resistant tuberculosis” (MDR-TB).

In 2003 lanceerde Lilly het Lilly MDR-TB Partnership om de toenemende dreiging van MDR-TB een halt toe te roepen. Dit partnerschap is gebaseerd op de technologische overdracht van twee antibiotica die wij vroeger produceerden en die doeltreffend zijn gebleken in de laatste verdedigingslinie tegen resistente tuberculose. Wij droegen onze productieknowhow over aan zeven producenten uit landen die zwaar getroffen worden door tuberculose.