UROLOGIE

Het doel van deze rubriek bestaat erin de internetgebruiker medische basisinformatie aan te bieden. De verstrekte informatie is echter niet bestemd om de relatie tussen de patiënt en zijn arts te vervangen.

Urologie is het medische domein dat zich bezighoudt met de nier, urinewegen, het mannelijk voortplantingsorgaan en de bijnieren. Er bestaan verschillende pathologieën, eigen aan de urologie.