Benigne Prostaathyperplasie (BPH)

BPH, ook wel bekend onder de minder correcte naam benigne prostaathypertrofie, is een ziekte die het gevolg is van de vergroting van de prostaat. Omdat de prostaat de urinebuis gedeeltelijk blokkeert, kan dit de patiënt verhinderen om normaal te plassen. Dit verschijnsel hangt samen met de leeftijd.

Naast het feit dat de patiënt vaak moet plassen, heeft BPH nog een aantal andere symptomen: het gevoel dat de blaas niet helemaal leeg is na het plassen, een onderbroken urinestraal met een gering debiet, vaak wakker worden ’s nachts om te plassen en de noodzaak te persen om te kunnen plassen.