Bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis is een stoornis die zich uit in een wisselend humeur.

Iedereen kan al eens last hebben van stemmingswisselingen, maar men spreekt over stemmingsstoornissen wanneer die wisselingen qua duur en intensiteit veel meer uitgesproken zijn dan normale stemmingswisselingen en wanneer de betrokken persoon eronder lijdt en niet meer normaal kan functioneren. Bipolaire personen kennen periodes waarin ze een uitzonderlijk goed humeur hebben, waarbij ze euforisch, uiterst spraakzaam, impulsief en opvliegend zijn. Patiënten met een bipolaire stoornis kunnen ook periodes doormaken waarin hun humeur uitgesproken slecht is. Dan wordt er gesproken over een bipolaire depressie.

Deze ziekte treft meestal tieners en jongvolwassenen, los van geslacht, geografische afkomst, klasse en maatschappelijke ontwikkeling.