Attention-Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD)

Aandacht is een complex intellectueel verschijnsel dat ons in staat stelt de adequate prikkels in onze omgeving te selecteren, ons te oriënteren en voorrang te geven aan een bepaalde reactie, afhankelijk van de situatie. Dit aandachtsproces faalt echter bij iemand met ADHD.

ADHD-patiënten kunnen het moeilijk vinden om de juiste prikkels te filteren, om lange tijd geconcentreerd te blijven, maar ook om een taak te onderbreken als dat nodig blijkt. ADHD gaat vaak gepaard met hyperactiviteit. Deze hyperactiviteit hindert kinderen, tieners en volwassenen die aan ADHD lijden in hun dagelijkse leven. Personen met ADHD vertonen vaak een hoge mate van niet-functionele impulsiviteit. De symptomen van ADHD verschillen van patiënt tot patiënt en zelfs van situatie tot situatie.

Afhankelijk van de dominante symptomen kan een ADHD-patiënt overwegend onaandachtig zijn, overwegend hyperactief/impulsief of een combinatie van beide.

De diagnose van ADHD is het resultaat van grondig medisch onderzoek en vereist een uitgebreide ondervraging, rekening houdend met alle aspecten van het functioneren van de patiënt sinds zijn of haar geboorte. Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit artsen, psychologen en paramedici.

Door deze stoornissen te erkennen en vroegtijdig te behandelen kan het lijden van de patiënten en hun omgeving worden beperkt en kunnen de vooruitzichten worden verbeterd.