Privacy beleid

Eli Lilly Benelux NV, filiaal van de groep Eli Lilly and Company, wil alles in het werk stellen om de privacy van de bezoekers van haar websites te respecteren. Dit is dan ook de reden waarom we dit privacybeleid voor internet hebben opgesteld. Dit beleid inzake vertrouwelijkheid en het gebruik van cookies beschrijft de wijze waarop de persoonsgebonden gegevens die we verzamelen of die u ons mededeelt door ons zullen gebruikt worden, alsook ons beleid in verband met cookies. Gelieve de informatie hieronder aandachtig te lezen om een inzicht te krijgen in onze praktijken met betrekking tot persoonsgebonden gegevens en de manier waarop wij die gebruiken. Dit beleid geldt enkel voor het gebruik van de internetsites en van de applicaties die eigendom zijn van Eli Lilly and Company en van haar filialen die u rechtstreeks met dit document verbinden wanneer u klikt op “Vertrouwelijkheids- en cookiebeleid” (Privacybeleid) onderaan deze pagina of in de mobiele applicatie.

Om toegang te krijgen tot de informatie op deze site hoeft u zich niet te registreren en in principe zullen we geen persoonlijke gegevens aangaande u verzamelen. We houden er echter aan u op de hoogte te stellen van het beleid van Lilly met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies, mocht u ons vrijwillig informatie doorgeven. Door deze website te bezoeken geeft u aan dat u akkoord gaat met dit beleid inzake bescherming van persoonsgebonden gegevens en inzake het gebruik van cookies. Uw toegang tot de website of tot een mobiele applicatie is eveneens onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en aan de clausules in verband met copyright.

TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS IN DE VERENIGDE STATEN EN ELDERS

Deze website behoort toe aan en wordt gerund door Lilly, terwijl de hostinginfrastructuur van de website zich in de Verenigde Staten en in Europa bevindt, met als gevolg dat de informatie die wordt verzameld of die u meedeelt in de Verenigde Staten en ook in Europa wordt opgeslagen en dat de persoonlijke gegevens die u ons zou mededelen toegankelijk kunnen zijn voor onze filialen, verkopers of leveranciers in andere landen. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander land dan de Verenigde Staten, dan zal de informatie die door u op deze website wordt verstrekt buiten uw eigen land worden overgedragen. Het niveau van bescherming van persoonsgegevens is echter niet hetzelfde in alle landen en het is mogelijk dat in sommige landen het niveau van bescherming lager ligt dan het niveau dat voorzien wordt door de privacywetgeving in het land waar u woont; we zullen echter alle veiligheidsmaatregelen treffen, zoals die beschreven zijn in dit vertrouwelijkheidsbeleid, om uw gegevens te beschermen. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het verzamelen, exploiteren en opslaan van Uw Informatie in de Verenigde Staten en in alle landen waarnaar wij uw gegevens zouden kunnen doorsturen in het kader van onze activiteiten.

Persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan gelieerde ondernemingen van Eli Lilly in de Verenigde Staten. Eli Lilly & Company en haar gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten handelen in overeenstemming met het ‘US-EU Privacy Shield Framework’ en het ‘US-Swiss Safe Harbor Framework’, ingevoerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel tot regeling van het verzamelen, gebruiken en bewaren van de persoonsgegevens afkomstig uit de lidstaten van de Europese Unie en van Zwitserland.

Indien u meer inlichtingen wenst aangaande de wijze waarop Lilly ondernemingen in de Verenigde Staten omgaan met de persoonsgegevens komende uit de Europese Unie, kan u die vinden in de beleid van Lilly in verband met ‘Privacy Shield’, op het volgende adres : https://www.lilly.com/privacy.aspx.

COOKIES

Deze site gebruikt een technologie die « cookie » wordt genoemd. Een cookie is een informatie die onze webserver naar uw toestel stuurt (eigenlijk naar uw browser) zodra u toegang hebt tot een internet site. Wanneer u later nog eens terugkeert naar onze website kan onze server zien of één van onze cookies op uw computer werd geplaatst.

Overeenkomstig de toepasselijke wet, moeten de ondernemingen en de organisaties die internet sites beheren, de toestemming vragen van de bezoekers om bepaalde cookies op hun toestel te mogen plaatsen.

Cookies van derden op onze sites

Lilly verbiedt aan derden cookies op uw computer te plaatsen via deze website, tenzij deze cookies op ons verzoek worden geplaatst en onder onze rechtstreekse controle staan. Deze derden krijgen slechts toegang tot de cookies en kunnen ze slechts gebruiken onder de voorwaarden die zijn gesteld in onderhavig beleid.

Beheer van uw cookies

Indien u de keuze maakt om geen cookies toe te laten op uw toestel, dan kan het gebeuren dat de site niet correct werkt en dat bepaalde functies, zoals bv. uw inschrijving als geregistreerde gebruiker niet beschikbaar zijn. Als u niet wenst dat op uw computer cookies worden geplaatst, kan u ze wissen of blokkeren. Naargelang de browser die u gebruikt, bestaan er verschillende manieren om de cookies die op uw toestel werden geplaatst te zien, te wissen of te blokkeren. Met de meeste browsers is het mogelijk uw vertrouwelijkheidsparameters, inclusief het gebruik van cookies te controleren in het menu ‘opties’ of ‘instellingen’. Voor het aanpassen van uw browsergegevens raadpleegt u best uw internet browserregelingen. Wenst u meer te weten over het instellen van uw browser of over uw persoonlijke gegevens, dan kan u terecht op de hulppagina’s van uw browser.

Indien u meer wilt vernemen over cookies, raadpleeg dan volgende site: https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation_01_2015_0.pdf

PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN VERWERKEN

Via deze website verzamelt Lilly een aantal gegevens over u met behulp van:

Cookies: De cookies laten ons toe op deze website extra functionaliteiten toe te voegen en ze zijn nuttig om precieze analyses uit te voeren. Deze website heeft bepaalde cookies nodig om correct te kunnen functioneren en het is mogelijk dat deze reeds geïnstalleerd zijn.

Voor andere cookies (die meestal analysecookies worden genoemd) is uw voorafgaande toestemming nodig vóór ze op uw toestel mogen worden geplaatst. Door uw toestemming te geven, verklaart u er zich mee akkoord dat we cookies op uw toestel installeren voor de hieronder vermelde duur.

Op deze site kunnen we een combinatie van de volgende cookies gebruiken:

1. Analysecookies: Indien u ons uw toelating geeft, zal de site op uw toestel een cookie plaatsen zodat het voor ons mogelijk wordt je surfgedrag in ons statisch programma te registreren. Datzelfde cookie laat ons toe een profiel op te maken van de surfgewoonten van de personen die onze sites bezoeken door middel van een willekeurige identificatie. Deze gegevens maken het mogelijk de courante gewoontemodellen van de gebruikers op te stellen, zo bijvoorbeeld op welke links ze geklikt hebben of welke documenten ze geopend hebben. Dat alles helpt ons om onze diensten constant te verbeteren. Indien u verder niets doet, blijven deze cookies op uw toestel nadat u onze site verlaten hebt, tenzij u ze verwijdert.

2. Vluchtige cookies: Wanneer u over de verschillende pagina’s van onze site surft, gebeurt het dat we bepaalde technische gegevens over u moeten onthouden. We gebruiken die technische gegevens op een aantal verschillende manieren met het doel uw bezoek aan onze site te optimaliseren, bijvoorbeeld door gegevens op te slaan aangaande uw beroep om u zo de inhoud te tonen die voor u het meest nuttig is. Dat soort cookie bevat geen enkele persoonlijke informatie aan de hand waarvan u kan worden geïdentificeerd en verdwijnt weer zodra u de site verlaat.

3. Blijvende cookies: Wanneer u inlogt in een beperkte zone kunnen we een cookie plaatsen om uw login gegevens te bewaren. Dit kan praktisch zijn, gezien het u toelaat bij een volgend bezoek niet telkens opnieuw alle identificatiegegevens te moet inbrengen. Deze cookie blijft op uw toestel, ook nadat u onze site hebt verlaten.

Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt: Wij verzamelen persoonlijke gegevens aangaande u die ons kunnen toelaten u te identificeren, zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw email adres, uw IP adres (voor zover het over een vast adres gaat) en andere dergelijke gegevens (“Uw Informatie”) voor zover dat u ons die informatie vrijwillig hebt verstrekt. Wij zullen u duidelijk op deze site te kennen geven wanneer we Uw Informatie verzamelen.

Webserver log en web statistieken: Zoals de overgrote meerderheid van de internet sites, verzamelen we automatisch verbindingsinformatie (zoals beschreven in deze paragraaf) wanneer u één van onze websites bezoekt. Dit gebeurt via de host computer van onze website (« webserver » genoemd). De webserver herkent automatisch niet-persoonlijke informatie (behalve de uitzonderingen die hierna worden vermeld in de rubriek « IP adressen »), de datum en het uur waarop u onze site hebt bezocht, de pagina’s die u hebt bezocht, de tijd die u op elke pagina besteed hebt, de website die u voordien had bezocht, het type browser die u gebruikt (bv. Internet Explorer, Firefox, Chrome), het soort exploitatiesysteem dat u gebruikt (bv. Windows 7), alsook de domeinnaam en het domeinadres van uw internetprovider (bv. Proximus, VOO, Telenet,...). Indien onze site cookies gebruikt (zie hierboven), dan zal de webserver ook die informatie verzamelen.

We bekijken regelmatig de serverlogs om na te gaan welke pagina’s van de website bezocht worden en om op die manier een beter inzicht te krijgen aangaande de wijze waarop de bezoekers onze website gebruiken. Dit staat bekend als « webstatistieken » en laat ons toe onze diensten te onderhouden en te verbeteren. Bovendien kunnen we zo, in geval van misbruik van het systeem, deze informatie gebruiken om, in samenwerking met uw internetservice provider/of met de plaatselijke autoriteiten, de oorsprong van dergelijk misbruik op te sporen. Om dergelijke statistieken te kunnen opmaken, gebruikt deze website IP adressen en cookies, zoals beschreven in andere rubrieken van dit Beleid.

Web Beacons: Een web beacon (of webbaken) is een grafische afbeelding op een webpagina of in een email die toelaat na te gaan welke pagina’s werden bekeken of welke mails werden geopend. Onze site kan beacons gebruiken (soms ook single-pixel GIFS genoemd) om inlichtingen te verzamelen die dan op onze webservers worden geregistreerd.

IP-adressen: Deze website gebruikt IP adressen (Internet Protocol). Een IP adres is een nummer dat toegekend wordt aan uw computer door uw internet service provider om u toe te laten u op internet aan te sluiten. Over het algemeen verandert het IP adres telkens wanneer u een verbinding maakt met internet (het is een « dynamisch » adres). U moet echter weten dat, naargelang uw persoonlijke omstandigheden, de mogelijkheid bestaat dat uw IP adres dat we registreren, of zelfs een cookie dat we gebruiken, informatie bevat die het mogelijk maakt u te identificeren. Dit is omdat, bij bepaalde internetverbindingen uw IP adres niet verandert (het gaat dan om een « statisch » IP adres) en dit kan verband houden met uw computer. De IP adressen worden gebruikt als onderdeel van de webserver log informatie, zoals hoger vermeld.

Social plug-ins: Het is mogelijk dat onze site sociale plug-ins gebruikt om u toe te laten gemakkelijk informatie uit te wisselen met andere personen. Wanneer u onze website bezoekt, kan de operator van de social plug-in die zich op onze site bevindt een cookie op uw PC plaatsen. Op die manier kan de operator op zijn websites de personen identificeren die vooraf onze site hebben bezocht. Indien u verbonden bent met een sociaal medium terwijl u onze site bezoekt, kan de plug-in van dat sociale medium het mogelijk maken voor dat sociale medium om onmiddellijk identificeerbare gegevens over u te ontvangen die uitwijzen dat u onze website hebt bezocht. Plug-ins maken het ook mogelijk voor sociale media met gebruikers van hun sites informatie uit te wisselen aangaande uw activiteiten op onze site. Lilly oefent geen enkele controle uit op de inhoud van sociale plug-ins. Indien u meer inlichtingen wenst aangaande sociale plug-ins afkomstig van websites van sociale media, kan u steeds het confidentialiteitsbeleid van die sites raadplegen.

Do Not Track : Een aantal browsers bieden de mogelijkheid een « do not track » optie in te schakelen, deze informatie wordt via de internet browser aan de server gemeld. Voor het ogenblik houden de Lilly servers geen rekening met deze mogelijkheid.

GEBRUIK EN BEKENDMAKING

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer u ons die gegevens vrijwillig overmaakt om te antwoorden op de vragen die u ons stelt of op de commentaar dat u op onze website of via onze website geeft, en het kan ook gebeuren dat we die gegevens gebruiken om beter te begrijpen welke uw behoeften zijn of hoe we onze websites, onze producten en onze diensten kunnen verbeteren.

Als farmaceutisch bedrijf kan Eli Lilly wettelijk verplicht zijn de informatie die u ons mededeelt aangaande uw ervaring met één van onze producten, te registreren en te melden.

Zoals eerder vermeld worden de IP adressen gebruikt in de loginformatie van de webserver. We gebruiken uw IP adres om rapporten op te maken en om ons te helpen om de site en de mobiele applicaties te verbeteren, zoals vermeld wordt in de rubriek “ Webserver log en Web analytics (web statistieken)” We kunnen uw IP adres ook gebruiken om de inhoud van onze website of van mobiele applicaties te personaliseren. We bewaren uw IP adres samen met uw gegevens. Deze site verwijdert de twee laatste cijfers van uw IP adres en maakt het op die manier niet langer identificeerbaar; door deze verkorting kunnen we enkel de herkomst van uw IP adres te weten komen. Enkel deze verkorte vorm van uw IP adres wordt gebruikt en is bij ons opgeslagen.

We kunnen uw informatie delen met agenten, contractanten of partners van Lilly in het kader van diensten die zij verlenen voor of samen met Lilly. Het is voor deze agenten, contractanten of partners echter verboden deze gegevens te gebruiken tenzij voor het leveren van diensten aan Lilly of in het kader van een samenwerking met Lilly ( zo worden bijvoorbeeld een aantal van onze producten ontwikkeld en op de markt gebracht in samenwerking met andere bedrijven). We mogen bijvoorbeeld uw gegevens doorgeven aan agenten, contractanten of partners voor het hosten van onze databanken, voor het verwerken van gegevens of om hen toe te laten u de door u gevraagde informatie te bezorgen. Lilly eist van zijn partners dat zij er zich contractueel toe verbinden dat de regels inzake veiligheid en verplichtingen inzake confidentialiteit die ze naleven minstens even strikt zijn als die welke in dit beleid voor bescherming van persoonsgegevens en het gebruik van cookies worden bepaald.

In voorkomend geval, bewaren we uw gegevens enkel gedurende de tijd die nodig is voor het beschreven gebruik, voor de werking van de site, voor de dienst die wordt verleend op de website of op een mobiele applicatie.

Lilly behoudt zich het recht voor Uw Informatie te delen in antwoord op een rechtmatige aanvraag naar informatie uitgaande van de overheid of opgelegd door de wet. Het kan onder meer gaan om de veiligheid van de producten, de melding van informatie aangaande poging tot fraude of om bescherming tegen terrorisme. In uiterst zeldzame gevallen, wanneer de veiligheid van een land, van een staat of van een bedrijf op het spel staat, behoudt Lilly zich het recht voor de volledige database van bezoekers en van klanten aan de betrokken overheid mede te delen.

We mogen Uw informatie ook aan een derde mededelen in geval van verkoop, toewijzing of enige andere overdracht van de activiteiten van een website, waarbij we de betrokken derde ertoe zullen verplichten Uw Informatie te behandelen in overeenstemming met onderhavig privacy beleid. Elke derde met wie Lilly gegevens deelt (met uitzondering van de overheidsinstanties aan wie de openbaarmaking wettelijk vereist is) zal ertoe verplicht worden zich er contractueel toe te verbinden een niveau van gegevensbescherming van Uw Informatie te verzekeren dat minstens even hoog is als het niveau dat in deze verklaring wordt voorzien.

KEUZEMOGELIJKHEDEN

Toegang en rectificatie.We bieden u de mogelijkheid de informatie die u ons hebt medegedeeld bij uw registratie en die zijn opgenomen in uw gebruikersaccount te wijzigen. Indien zulks niet mogelijk is of indien u wenst dat uw gebruikersaccount of uw gegevens verwijderd of gewijzigd worden, dan kan u contact nemen met de « Data privacy Officer » (zie details hierna). Andere informatie die u ons eventueel hebt overgemaakt en die niet vermeld staat in uw gebruikersaccount, zoals commentaar dat op onze forums werd gepubliceerd, zouden wij, naar eigen goeddunken op onze website kunnen behouden (dit is niet van toepassing voor Uw Informatie), ook nadat uw account werd afgesloten.

Toegang en opzegging. U kan tevens vragen dat uw naam wordt geschrapt van één of van alle contactlijsten of ons vragen overmaken in verband met het archiveren of het gebruik van Uw Informatie . Hiervoor kan u via de post of via email een bericht te sturen aan:

VEILIGHEID

Spijtig genoeg is het uitwisselen van informatie via het internet niet volledig veilig. Wij stellen alles in het werk om Uw Informatie te beveiligen, maar kunnen de veiligheid van de informatie die wordt overgemaakt aan onze site niet garanderen. Elke communicatie gebeurt op uw eigen risico. Wanneer uw informatie door Lilly wordt ontvangen in de zones die daarvoor voorzien zijn, worden veiligheidsmaatregelen ingevoerd die moeten zorgen voor de bescherming van uw informatie. Lilly gebruikt haar eigen regionale hostingcentra evenals die van derden (zie rubriek aangaande “internationale overdrachten”) die over eigen veiligheidsmaatregelen beschikken die de beveiliging van Uw Informatie verzekeren overeenkomstig de standaard industriële normen voor gegevensbescherming. Die regionale centra slagen Uw Informatie op in databases die beschermd zijn door firewalls en door IDS (intrusion detection software).

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Lilly kan Uw Informatie ook doorgeven aan haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten, Eli Lilly and Company of aan filialen van de groep Eli Lilly and Company in de Verenigde Staten (« Lilly US »). Deze overdrachten gebeuren in het kader van het nieuwe systeem van bescherming van gegevens EU-Verenigde Staten (« Privacy Shield ») dat werd aangenomen door het Department of Commerce van de Verenigde Staten voor het verzamelen, het gebruik en het opslagen van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie (EU). Lilly U.S. verbindt er zich toe uw persoonlijke gegevens te behandelen overeenkomstig de Privacy Shield principes aangaande Informatie, Keuze, Verantwoordelijkheid voor latere overdrachten, Veiligheid, Gegevensintegriteit, Doelbeperking, Toegang en Verhaal, Tenuitvoerlegging en Aansprakelijkheid.

Voor verdere informatie over hoe Lilly ondernemingen in de VS persoonlijke gegevens uit de EU verwerken, zie het Lilly Privacy Shield Notice dat u kan vinden op het adres [https://www.lilly.com/privacy.aspx].

Alle websites van Lilly worden tevens door Lilly of door derden opgeslagen in regionale hosting centra. Dit betekent dat de gegevens die u verstrekt (Uw Informatie) en ook andere informatie die u ons overmaakt automatisch worden doorgegeven naar deze hosting centra voor verwerking.

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

Minderjarigen:
U moet weten dat deze website niet is bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar en ook niet ontworpen werd met de bedoeling deze internetgebruikers aan te trekken. Lilly zet er de ouders en jeugdbegeleiders toe aan om te controleren waar de kinderen on line mee bezig zijn of om samen met hen het internet te gebruiken.

Gevoelige gegevens:
Deze site verzamelt noch verwerkt persoonlijke gegevens die verband houden met raciale of etnische oorsprong, politieke opinies, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, syndicaal lidmaatschap en verwerkt ook geen gegevens met betrekking tot de gezondheid, het seksuele leven of over strafrechtelijke veroordelingen. Indien dit toch het geval is, kan dit enkel gebeuren met uw uitdrukkelijke toestemming en uitsluitend in de mate waar dit nodig is voor de goede werking van de website of van de diensten aangeboden op de site.

Links naar andere sites:
Om het gemak van onze bezoekerswebsite te verhogen, biedt deze website links naar een aantal sites die, volgens ons, nuttige informatie kunnen bieden. Het beleid en de procedures die we in dit document beschrijven zijn niet van toepassing voor die sites. We raden u aan rechtstreeks contact te nemen met bedoelde sites voor meer informatie in verband met hun beleid aangaande privacy, veiligheid en het verzamelen van gegevens. Lilly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor acties omvat in of ondernomen door deze sites van derden.

Wijziging van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens:
We kunnen dit internet beleid ten gepaste tijde bijwerken. Wanneer dit gebeurt, publiceren wij de bijgewerkte versie van het beleid, ter informatie, op deze pagina.
Uw persoonlijke Informatie zal altijd door ons verwerkt worden overeenkomstig het privacy beleid dat van toepassing is op het ogenblik dat deze informatie werd verzameld. We zullen nooit een ander gebruik maken van Uw Informatie zonder u daarover vooraf op de hoogte te stellen en u daarbij de gelegenheid te laten u ertegen te verzetten.

Laatste bijwerking: 10 juli 2017.

Contact: Mocht u vragen hebben betreffende dit privacy beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres:

  • c/o Data Privacy Officer/ Directeur Compliance
  • S.A. Eli Lilly Benelux N.V.
  • Rue du Marquis 1/4B
  • Markiesstraat,
  • B -1000 Bruxelles/Brussel
  • BELGIUM