Missie en waarden

Het geheim van het succes van Lilly: overal ter wereld de grootste talenten en meest vastberaden personen ten dienste stellen van de gezondheid.

Onze missie bestaat 'erin om oplossingen aan te reiken die ertoe doen, in de vorm van vernieuwende geneesmiddelen, kwalitatieve informatie en een permanente ondersteuning van patiënten en zorgverstrekkers. Wij willen behandelingen ontwikkelen die zowel de levenskwaliteit als de levensverwachting kunnen verhogen. Wij zetten alles op alles om tegemoet te kunnen komen aan nog niet vervulde behoeften van patiënten die wachten op een remedie voor hun ziekte, om ze nieuwe hoop te geven en hen te helpen een langer, gezonder en actiever leven te leiden.

Om onze missie te vervullen, concentreert ons bedrijf zich op drie fundamentele en historische waarden:

  • Integriteit: in alles wat wij ondernemen, ons strikt aan de geldende regels inzake eerlijkheid en beroepsethiek houden.
  • Uitmuntendheid: permanent innoveren en verbeteren, hoogwaardige producten aanbieden die werkelijk een toegevoegde waarde betekenen voor de patiënt en dankzij voortdurend onderzoek goede resultaten behalen.
  • Respect voor mensen: een werksfeer bevorderen die gebaseerd is op wederzijds respect, openheid en individuele integriteit. Respect voor mensen betekent ook dat wij rekening houden met de belangen van al wie in contact staat met ons bedrijf: werknemers, patiënten, zorgverstrekkers, leveranciers, de farmaceutische industrie, investeerders en de maatschappij in haar geheel.