Het melden van een bijwerking

Om de veiligheid van onze geneesmiddelen en medische hulpmiddelen te verbeteren, hebben wij een formulier beschikbaar om eventuele bijwerkingen die u heeft vastgesteld te melden.

  • Melding bij de Belgische regelgevende instanties

Bijwerkingen veroorzaakt door het gebruik van onze producten kunnen worden gemeld aan de afdeling Vigilantie van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) via de website. De papieren "gele fiche" kan ofwel met de post worden verzonden naar (FAGG - afdeling Vigilantie - Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel), of per fax (02/528.40.01), of per email (adversedrugreactions@fagg-afmps.be).

  • Melding bij de Luxemburgse regelgevende instanties

Bijwerkingen veroorzaakt door het gebruik van onze producten kunnen worden gemeld aan de Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L- 2120 Luxemburg: of via de website.