PRIVACYVERKLARING

Strekking van deze Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te laten weten welke gegevens Lilly België over u kan verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. Deze Privacyverklaring geldt voor websites die naar deze verklaring linken wanneer u op “Privacyverklaring” in de voettekst van de website klikt en ook voor mobiele applicaties en voor digitale diensten die naar deze privacyverklaring linken of deze posten. In deze Privacyverklaring verwijzen we naar "websites", daarmee bedoelen we websites, apps en digitale diensten die linken naar deze Privacyverklaring of deze posten. 

Gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken

  • Samenvatting : Deze website kan persoonlijke gegevens verzamelen die u direct identificeren of die gebruikt kunnen worden in combinatie met andere informatie om u te identificeren. Persoonlijke gegevens die u rechtstreeks identificeren zijn onder meer uw naam, uw contactgegevens, uw e-mail adres en andere informatie in combinatie met identificatiemiddelen. Onze websites kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen die u niet onmiddellijk kunnen identificeren zoals dat het geval is met uw naam of uw contactgegevens, maar die gebruikt kunnen worden om aan te geven dat een bepaalde computer of een bepaald apparaat toegang heeft gehad tot onze website.

Via deze website kunnen we volgende gegevens over u verzamelen:

  • Contactgegevens : Dit kan informatie omvatten zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en nog meer gegevens van die aard ("persoonlijke gegevens"). We verzamelen die gegevens om met u te kunnen communiceren. U hebt altijd de mogelijkheid om te weigeren ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar in dat geval kan het voor ons onmogelijk zijn u bepaalde informatie, producten of diensten te bezorgen.

  • Bijkomende informatie : In bepaalde onderdelen van onze website kan u ons ons aanvullende persoonlijke gegevens bezorgen. Zo kan u zich bijvoorbeeld inschrijven voor één van onze mailinglijsten of nieuwsbrieven. Die gegevens die u ons bezorgt kunnen wij dan gebruiken om u de inlichtingen te sturen die u gevraagd hebt, uw vragen te beantwoorden, onze websites te verbeteren, uw relaties met ons na te gaan of andere acties te ondernemen die nodig blijken om op uw verzoek in te gaan.

  • Interesses en voorkeuren : Deze gegevens laten ons toe beter in te schatten hoe we u best kunnen helpen op basis van uw interesse in onze producten en diensten. Via deze gegevens kunnen we ook te weten komen op welke manier we best contact met u opnemen, kunnen we onze professionele- of zakenrelatie verder ontwikkelen, een beter inzicht krijgen aangaande uw product voorkeuren, talen, voorkeur op het vlak van marketing en enkele demografische gegevens. Een aantal van deze gegevens verzamelen we met uw goedkeuring en andere verzamelen we automatisch voor rechtmatige zakelijk doeleinden.

  • Gebruik van website : We gebruiken deze gegevens om onze websites, onze netwerksystemen en andere middelen te beheren en te beveiligen. Deze gegevens kunnen ook informatie bevatten over uw IP ("Internet Protocol") adres, de datum en het uur van uw websessie, uw geografische ligging, over de manier waarop u op de site hebt gesurft en andere informatie die verzameld werd via onze weblogs, cookies of andere middelen. Er kunnen ook gegevens bij zijn die u niet onmiddellijk identificeren maar die in verband staan met uw toestel. Het kan gebeuren dat uw IP adres, of een cookie dat we gebruiken informatie bevat die kan beschouwd worden als zijnde persoonlijke gegevens. De wijze waarop we cookies en andere technologieën gebruiken wordt hierna beschreven. Deze informatie wordt automatisch verzameld voor onze wettelijke zakelijke doeleinden.

We kunnen deze gegevens ook gebruiken om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, zoals het rapporteren van bijwerkingen of om onze rechten te doen gelden; evenals voor het bewaren van documenten van het bedrijf, het beheren van de website, research en product ontwikkeling in het rechtmatig belang van Lilly.

Waar de wet dit toestaat kunnen we ook gegevens over u, waaronder persoonlijke gegevens, optimalieren of samenvoegen met gegevens die we hebben verkregen van derden voor dezelfde doeleinden als die welke hoger beschreven werden. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van profielen voor dezelfde doeleinden als die welke hoger beschreven staan. U kunt bezwaar maken tegen het opmaken van profielen via geautomatiseerde besluitvorming door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de rubriek "Hoe contact met ons opnemen".


Cookies en soortgelijke technologieën

Webbakens 

Deze site kan een technologie gebruiken die “webbaken” wordt genoemd, waarmee webloggegevens verzameld worden. Een webbaken is een kleine grafische afbeelding op een webpagina of in een e-mail waarmee gecontroleerd kan worden of pagina's bekeken of berichten geopend zijn. De computer die onze website host (een “webserver” genoemd) verzamelt webloggegevens wanneer u één van onze websites bezoekt.

Op bepaalde webpagina’s of in e-mails die wij u sturen, kunnen wij de technologie “webbaken” gebruiken (ook wel “action tag” of “clear GIF technology” genoemd). Wij kunnen webbakens gebruiken om vast te stellen welke door ons verstuurde e-mails geopend zijn en of er naar aanleiding van een bericht actie is ondernomen. Met webbakens kan de doeltreffendheid van websites worden geanalyseerd, door te meten hoeveel bezoekers een site hebben bezocht of hoeveel bezoekers op belangrijke elementen van een site geklikt hebben. 

Cookies

Deze website gebruikt een technologie die "cookie" wordt genoemd. Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website op de harde schijf van uw computer kan plaatsen, waar de bestanden van uw internetbrowser worden bewaard. Een cookie bespaart u de moeite om bepaalde gegevens in registratievelden opnieuw in te voeren, omdat een site met cookies gegevens die een bezoeker eerder heeft ingevoerd, kan “onthouden”. Met een cookie kan ook specifieke informatie aan u worden aangeboden en worden bijgehouden hoe onderdelen van de site worden gebruikt. Cookies kunnen door ons op uw computer worden geplaatst en ook door derden met wie wij een relatie hebben, zoals webanalysediensten en advertentienetwerkdiensten. Met de meeste internetbrowsers of andere software kunt u uw browserinstellingen aanpassen om zo cookies van uw harde schijf te wissen; alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te krijgen, voordat er een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg voor meer informatie over deze functies de gebruikershandleiding van uw browser. Als u cookies weigert, kan de functionaliteit van de site beperkt zijn en kunt u mogelijk geen gebruik maken van veel van de functies van de site.

Niet traceren

Er zijn verschillende manieren waarop u kunt voorkomen dat uw online-activiteit wordt getraceerd. Een daarvan is uw browser zo in te stellen dat websites die u bezoekt, een melding krijgen dat u niet wilt dat zij bepaalde gegevens over u verzamelen. Dat wordt een Do-Not-Track (“DNT”) signaal genoemd. Merk op dat onze websites en onlinefaciliteiten op dit moment niet op deze signalen van webbrowsers reageren. Er is tot op heden nog geen universeel aanvaarde standaard voor wat een bedrijf moet doen als een DNT-signaal gedetecteerd wordt.

Keuzes aangaande cookies

De European Interactive Digital Advertising Alliance heeft een website, waar mensen ervoor kunnen kiezen om zich voor enige of alle netwerkadvertentiebedrijven die aan dit initiatief deelnemen, af te melden voor het ontvangen van advertenties op basis van interesse. Informatie over de EIDAA kan u hier vinden: www.youronlinechoices.eu

Redenen waarom uw gegevens worden uitgewisseld

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens uitwisselen met onze vertegenwoordigers, dienstverleners of partners voor werk dat zij voor of met Lilly uitvoeren, zoals: e-mailberichten versturen; gegevens beheren; onze databanken hosten; diensten verlenen op het vlak van gegevensverwerking of klantendiensten; op die manier kunnen wij gegevens over u die afkomstig zijn van deze andere entiteiten optimaliseren of toevoegen. Deze vertegenwoordigers, dienstverleners of partners mogen deze gegevens alleen gebruiken voor het leveren van diensten aan ons, of diensten voor de samenwerking die zij met ons zijn aangegaan (bijvoorbeeld, enkele van onze producten worden ontwikkeld en op de markt gebracht in een samenwerkingsverband met andere bedrijven).

Wij wisselen Persoonlijke Gegevens uit in antwoord op dagvaardingen of andere wettige informatieverzoeken van overheidsinstanties, onder meer in het kader van de nationale veiligheid of handhaving van de wet, voor de beveiliging van het internet of waar de wet of regelgeving dit vereist. In uitzonderlijk zeldzame omstandigheden waar de veiligheid van het land of het bedrijf op het spel staat, behouden wij ons het recht voor om onze gehele databank van bezoekers en klanten met de desbetreffende autoriteiten uit te wisselen. 

Wij kunnen ook uw Persoonlijke Gegevens aan derden verstrekken in verband met de verkoop, toewijzing of andere overdracht van de bedrijfsvoering van een website, waarop de gegevens betrekking hebben, in welk geval wij van een koper zullen vereisen dat hij Persoonlijke Gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring behandelt. 

Google Analytics

Wij kunnen gebruik maken van Google Analytics om onze website beter te laten functioneren en ons een beeld te geven welke delen van de website gebruikt worden. Google Analytics gebruikt technische hulpmiddelen zoals First-party cookies en JavaScript code om gegevens over bezoekers te verzamelen. Google Analytics traceert bezoekers aan de site bij wie JavaScript actief is. Google Analytics traceert op anonieme wijze hoe bezoekers omgaan met een website, zo bijvoorbeeld welke site ze eerder hebben bezocht en wat ze op een site hebben gedaan. Google Analytics verzamelt de hierboven vermelde gegevens van gebruikers. 

Deze gegevens worden gebruikt om de website te beheren en bij te werken en ook om te beoordelen of de bezoekers aan de site voldoen aan de verwachte demografische kenmerken en om vast te stellen hoe bepaalde doelgroepen door de inhoud navigeren. 

First-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en third-party cookies (zoals de DoubleClick cookie) worden gebruikt om bij te houden hoe uw indrukken over advertenties, andere toepassingen van advertentiediensten en interacties met deze advertentie-indrukken en advertentiediensten verband houden met bezoeken aan deze site. 

A. Mogelijkheid voor afmelding (“Opt-Out”):

Google analytics biedt websitebezoekers de mogelijkheid om zich af te melden in geval ze niet willen dat hun gegevens verzameld worden. Meer informatie daarover vindt u op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


B. Gebruik van gegevens door Google:

Google en haar 100% dochterondernemingen mogen, binnen de voorwaarden van haar Privacybeleid (te vinden op http://www.google.com/privacy.html, of een andere URL die Google van tijd tot tijd kan verstrekken), gegevens die zijn verzameld bij uw gebruik van de Google Analytics Information Disclosures and Sharing, behouden en gebruiken. 

Sociale media plugins

Onze websites kunnen sociale media plugins gebruiken om u in staat te stellen makkelijker informatie met anderen uit te wisselen. Als u onze websites bezoekt, kan de beheerder van de sociale media plugin op onze website een cookie op uw computer plaatsen, waardoor die beheerder personen op hun website kan herkennen die onze sites eerder hebben bezocht. Als u tijdens het browsen op onze website eerder ingelogd hebt op de sociale media website, kunnen sociale media plugins het mogelijk maken dat de sociale media website direct identificeerbare informatie over u ontvangt, die laat zien dat u onze website hebt bezocht. De sociale media plugin kan deze gegevens verzamelen voor bezoekers die op sociale netwerken hebben ingelogd, ongeacht of ze specifiek interactie met de plugin op onze website hebben gehad. Met sociale media plugins kan de sociale media website ook informatie over uw activiteiten op onze website uitwisselen met andere gebruikers van hun sociale media website. Lilly heeft geen controle over de inhoud van sociale media plugins. Zie voor meer informatie over social media plugins van sociale media websites de verklaringen over privacy en gegevensuitwisseling op die websites.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren

 Uw gegevens worden bewaard voor zolang als nodig is om aan legitieme en wettige zakelijke doeleinden te voldoen in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van documenten en met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Gegevens aangaande kinderen

Deze site is niet bedoeld of ontworpen voor personen onder de 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Gegevens van personen die jonger zijn dan 16.  

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij hebben redelijke fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen getroffen om Persoonlijke Gegevens die via deze website zijn verzameld, te beschermen. Zo beperken wij de toegang tot deze gegevens tot bevoegde medewerkers, dienstverleners en contractanten die deze toegang nodig hebben om de in deze kennisgeving beschreven activiteiten te verrichten. Hoewel wij ernaar streven geschikte veiligheidsmaatregelen te treffen voor gegevens die wij verwerken en bewaren, kan geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke inbreuken voorkomen.

Uw rechten en keuzes

U hebt het recht om van ons informatie te vragen over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en met wie die gegevens worden uitgewisseld. U hebt ook het recht om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, in te zien, er een kopie van op te vragen en te verzoeken om correctie of verwijdering ervan.

U hebt, onder bepaalde omstandigheden, ook het recht om te vragen dat uw gegevens in machinaal leesbaar formaat worden doorgestuurd naar een andere entiteit of persoon.

 

Mogelijk zijn wij bij de afhandeling van uw verzoek onderhevig aan beperkingen.

 

Hoe contact met ons opnemen

Voor alle hoger vermelde vragen kan u contact met ons opnemen op het adres

Eli Lilly Benelux N.V.
Markiesstraat 1/4 B
B-1000 Brussel
32-2-548 84 84

U kan ook contact met ons opnemen op dit adres voor vragen in verband met de Privacyverklaring.  

Hoe een klacht indienen

Als u een klacht wilt indienen over hoe wij met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer op privacy@lilly.com. Hij/zij zal de zaak dan onderzoeken.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of meent dat wij uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (Data Protection Authority – DPA).


Internationale overdracht van Persoonlijke Gegevens

Lilly kan persoonlijke gegevens over u naar andere vestigingen van Lilly over de hele wereld doorsturen. Op hun beurt kunnen deze vestigingen persoonlijke gegevens over u naar andere vestigingen van Lilly sturen. Sommige filialen van Lilly kunnen zich bevinden in landen die onvoldoende op gegevensbescherming toezien. Toch moeten alle vestigingen van Lilly persoonlijke gegevens behandelen zoals in deze verklaring wordt beschreven. Neem voor aanvullende informatie over de basis van de overdrachten en beveiligingen die Lilly bij de internationale overdracht van persoonlijke gegevens hanteert contact op met ons op privacy@lilly.com of ga naar https://www.lilly.com/privacy.

Links naar websites van derden

Voor het gemak van onze bezoekers kan deze Website links bevatten naar sites die eigendom zijn en worden beheerd door derden en die naar onze mening nuttige informatie kunnen aanbieden. De beleidslijnen en procedures die hier worden omschreven zijn niet van toepassing voor deze sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen of het gebruik van persoonlijke gegevens door sites van derden. Daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor het gebruik door derden van persoonlijke gegevens die verkregen zijn door een bezoek aan de website van deze derden. Wij raden u aan om voor informatie over hun beleid op het gebied van privacy, beveiliging, gegevensverzameling en verspreiding direct contact op te nemen met deze sites zelf.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen. Wanneer wij dat doen, zullen wij, om het u gemakkelijker te maken, de aangepaste verklaring op deze pagina plaatsen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenkomst met de Privacyverklaring die van kracht was op het moment dat deze werden verzameld. Tenzij wij u hierover in kennis stellen en u de gelegenheid geven bezwaar te maken, zullen wij geen wezenlijk ander gebruik maken van uw persoonlijke gegevens noch deze aan een andere entiteit overmaken.

 

Laatst bijgewerkt: mei 2020