Ethiek & Compliance

Bij Lilly engageren we ons om bij alle zakelijke transacties overal ter wereld de hoogste normen te hanteren op het gebied van bedrijfsvoering. Ons wereldwijde programma voor ethiek en compliance ondersteunt dit engagement en voldoet aan alle externe vereisten, waaronder gedragscodes die zijn gepubliceerd door de Internationale Federatie van Farmaceutische Bedrijven en Verenigingen (IFPMA), European Federation of Pharmaceutical industries and Associations (EFPIA) en Pharma.be.

De kernwaarden binnen de hele Lilly-groep - integriteit, uitmuntendheid en respect voor elkaar - vormen de basis voor dit programma en blijven de leidraad bij alles wat we vandaag doen.

The Red Book, onze zakelijke gedragscode, is een verklaring van principes die de leidraad voor onze activiteiten vormen. Deze principes steunen op 11 bedrijfsbeleidslijnen en stemmen overeen met onze bedrijfswaarden van integriteit, uitmuntendheid en respect voor elkaar. Onze wereldwijde procedures, normen en opleidingen zijn in overeenstemming met de zakelijke gedragscode, en we maken elke werknemer verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen met de nodige integriteit zodat we het vertrouwen van de mensen die wij dienen, winnen en behouden.

We moedigen op actieve wijze een open communicatie aan op alle niveaus van de organisatie. Onze werknemers begrijpen dat ze de verplichting hebben om zich uit te spreken wanneer ze vragen of bezorgdheden hebben rond potentiële schendingen of onethische gedragingen die schade kunnen toebrengen aan Lilly of aan de mensen die wij dienen.

In geval van klachten of bemerkingen, kan u contact opnemen via belgium_bemail-dataprivacy@lilly.com  of via Lilly EthicsPoint