Pijn

Voor mensen met chronische pijn gaat het om veel meer dan enkel een fysieke last. De gevolgen ervan kunnen hun volledige leven beheersen. Het vermogen om te functioneren, te werken, een waardig leven te leiden ... Alles kan erdoor worden aangetast.

Pijn mag niemands leven bepalen. Daarom moeten wij naar beter streven.

Bij Lilly gaan we een nieuwe dialoog over onopgeloste pijnklachten aan. Een dialoog die ons uitdaagt om de unieke complexe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen van terugkerende en chronische pijn aan te pakken, zoals migraine.

Daarom engageren we ons om innovatieve wetenschap, beleidsmaatregelen en opiumvrije geneesmiddelen te blijven ontwikkelen die nodig zijn voor een nieuwe en verbeterde aanpak van uitgebreide pijnbestrijding en behandelingsresultaten.

Onze motivatie is het herdefiniëren van de mogelijkheden voor mensen met acute en chronische pijn zodat ze een leven zonder compromissen kunnen leiden. Nieuwe wetenschap geeft nieuwe hoop, en nieuwe hoop geeft nieuwe verwachtingen.

Patrik JonssonSenior Vice President en President van Lilly Bio-Medicines