Aansprakelijkheid

Al sinds haar oprichting steunt Eli Lilly & Company op een bedrijfscultuur die gebaseerd is op eerlijkheid, hard werk en bezorgdheid voor anderen.

Ons bedrijf wil een merkbaar verschil maken in zijn manier van ondernemen en binnen de maatschappij. We hebben er ons toe verbonden om de hoogste normen te hanteren in het volbrengen van onze activiteiten. Dit houdt in dat we willen toezien op de transparantie van de sector, onze eigen middelen gebruiken ter ondersteuning van de gemeenschappen waarin wij leven en werken en de objectieven voor onze eigen activiteiten willen overschrijden om op die manier de uitdagingen op vlak van de gezondheid het hoofd te bieden.